Kiếm tiền bằng cách chụp ảnh

Premise lập bản đồ cuộc sống trong thành phố của bạn cho các tổ chức để cải thiện trải nghiệm cộng đồng của bạn.

“Get

KIẾM TIỀN BẰNG CÁCH KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ CỦA BẠN

Premise giúp các tổ chức viện trợ nhân đạo, chính phủ và các công ty lợi nhuận trả lời các câu hỏi quan trọng. Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ, bạn có thể giúp các nhóm này hiểu có bao nhiêu phòng khám y tế trong một thành phố, cải thiện cơ sở hạ tầng cần thiết hoặc giá của một số sản phẩm trong các cửa hàng.

Được trả tiền để chụp ảnh và trả lời câu hỏi

Sử dụng kiến thức địa phương của bạn để giúp cải thiện cộng đồng của bạn

Tham gia mạng lưới toàn cầu với hơn nửa triệu cộng tác viên Premise tại hơn 110 quốc gia

“Get

HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Tải xuống ứng dụng Premise và tạo một tài khoản.

Tải xuống ứng dụng Premise và tạo một tài khoản.

Nhập thông tin thanh toán của bạn.

Nhập thông tin thanh toán của bạn.

Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của bạn.

Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của bạn.

Khi bạn đã hoàn thành đủ các nhiệm vụ, bạn sẽ sẵn sàng rút tiền.

Khi bạn đã hoàn thành đủ các nhiệm vụ, bạn sẽ sẵn sàng rút tiền.

Có câu hỏi liên quan đến bất kỳ các bước này? Nhấn vào đây.

GẶP GỠ MẠNG LƯỚI CỘNG TÁC VIÊN PREMISE TOÀN CẦU

Bắt đầu kiếm tiền ngay

Android app on Google Play