Kumita ng pera sa pagkuha ng mga larawan

Ang Premise ay minamapa ang pamumuhay sa iyong lungsod para sa mga organisasyon na nagtatrabaho para mapagbuti ang iyong pangkalahatang karanasan sa komunidad.

“Get

Kumita ng pera sa pamamagitan ng paglilibot sa iyong lungsod

Ang Premise ay tinutulungan ang mga humanitarian aid organizations, mga gobyerno at for-profit companies masagot ang mga mahahalagang katanungan. Sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga tasks, matutulungan mo ang grupong ito na maintindihan kung ilan ang mga health clinic sa lungsod, pagpapabuti ng imprastruktura na kailangan, o presyo ng mga produkto sa tindahan.

Kumita ng pera sa pagkuha ng larawan at pagsagot sa mga tanong.

Gamitin ang iyong lokal na kaalaman upang makatulong na mapabuti ang iyong komunidad

Sumali sa global network ng mahigit sa kalahating milyon na Premise contributors sa 110+ na mga bansa.

“Get

Paano ito gumagana

I-download ang Premise app at gumawa ng account

I-download ang Premise app at gumawa ng account

Ilagay ang iyong payment information.

Ilagay ang iyong payment information.

Kumpletuhin ang iyong unang task

Kumpletuhin ang iyong unang task

Kapag ikaw ay nakakumpleto na ng ilang tasks, ready ka ng magcash out.

Kapag ikaw ay nakakumpleto na ng ilang tasks, ready ka ng magcash out.

May mga katanungan tungkol sa alinman sa mga steps na ito? I-click mo dito.

Kilalanin ang aming global network ng Premise contributors

Start making money now.

Android app on Google Play